Dapto Community Farm

Nadia
Nadia
Family at work
Family at work
leanne2.jpg
leanne2.jpg
IMG_0656.JPG
IMG_0656.JPG
IMG_0747.JPG
IMG_0747.JPG
IMG_0648.JPG
IMG_0648.JPG
IMG_0655.JPG
IMG_0655.JPG
cow+poo+3.jpg
cow+poo+3.jpg
cow+poo+1.jpg
cow+poo+1.jpg
IMG_0748.JPG
IMG_0748.JPG

Dapto Community Day

29th August 2015

International Composting Awareness Week 2013

 

Wollongong City Council Workshop held at 

Dapto Community Farm

Community day 2.jpg
Community day 2.jpg
Community day 1.jpg
Community day 1.jpg
Dapto Community Farm Flowers
Dapto Community Farm Flowers
Dapto Community Farm Compost Heaps
Dapto Community Farm Compost Heaps
Dapto Community Farm Seedlings
Dapto Community Farm Seedlings
ICAW Workshop 2012
ICAW Workshop 2012